وبلاگ گروه مدیران استان

هیچ چیز به اندازه ی بسته اندیشی مانع موفقیت نمی شود ....

فراخوان مقاله دبیرخانه راهبری کشوری مدیران

پوسترفراخوان مقاله دبیرخانه راهبری کشوری مدیران     قابل توجه همکاران محترم مدیر : لطفا ترتیبی اتخاذ شود تا سه مقاله برترومنتخب هرشهرستان ومنطقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
تیر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
4 پست