وبلاگ گروه مدیران استان

هیچ چیز به اندازه ی بسته اندیشی مانع موفقیت نمی شود ....

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

مشخصات نشریه : صاحب امتیاز : دانشگاه کردستان رویکرد : غلمی - پژوهشی ترتیب انتشار : فصلنامه مدیر مسوول و سردبیر: دکتر ناصر شیر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید
تیر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
4 پست