وبلاگ گروه مدیران استان

هیچ چیز به اندازه ی بسته اندیشی مانع موفقیت نمی شود ....

معرفی سایتها ومنابع جهت مطالعه بیشتر مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه

سایت معاونت آموزش متوسطه مزارت محترم به آدرس:   http://se.medu.ir سایت بهبود مدیریت آموزشگاهی به آدرس: www.lsp.medu.ir سایت معاونت آموزش متوسطه استان کردستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

مجموعه اقدامات وفعالیتهای انجام شده گروه مدیران استان کردستان در ماه مهر‏

درخواست از مناطق ونواحی تابعه به جهت تعییت رابط وسرگروه شهرستانی باهدف تقویت ارتباط وپیگیری امور مربوط به گروه. به روزرسانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
تیر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
4 پست