پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیران دبیرستانهاوهنرستانهای ناحیه1و2سنندج

  با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان کردستان ، معاونین –روسای گروه –کارشناسان اداره کل و مدیران مدارس ، دوره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید