پست های ارسال شده در دی سال 1392

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

مشخصات نشریه : صاحب امتیاز : دانشگاه کردستان رویکرد : غلمی - پژوهشی ترتیب انتشار : فصلنامه مدیر مسوول و سردبیر: دکتر ناصر شیر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید