پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

اعلام نتیجه آزمون کتابخوانی مدیران استان

- ردیف نام ونام خانوادگی کد پرسنلی نام آموزشگاه نام منطقه امتیاز 1 خالد مرادی 5219575 نبی اکرم(ص) بانه 22 2 رضا محمدی 83900660 دره جانی سریش آباد 20 3 پروانه قنبرلو 84126043 دبیرستان گلستان بیجار 19 4 مرتضی افشار 83765621 شهید بهشتی بیجار 19 5 اقبال بسطامی 83643971 شهید بهشتی بیجار 18 6 محسن رحمانی 83613299 شهید بهشتی بیجار 18 7 بهمن کهزادی 83735541 پتربام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید